วารสารน้ำก๊อก ปีที่ 39 ฉบับที่ 2

        การประหยัดน้ำเป็น “ส่วนสำคัญ” ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน…นั่นเป็นเพราะน้ำประปาทุกหยดต้องใช้พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ มากมาย เพื่อทำให้น้ำประปาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้น สะอาดได้คุณภาพส่งตรงถึงบ้านเรา ตั้งแต่การบำบัด การกรอง จนกระทั่งการสูบจ่ายน้ำ ดังนั้น การใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้คุณค่า จะช่วยรักษาทรัพยากรน้ำและประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ อย่างจำกัด ให้เรามีน้ำใช้ต่อไปอย่างยาวนานและยั่งยืน

        ซึ่งวันที่ “22 มีนาคม” ของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น “วันน้ำโลก” หรือ “World Water Day” เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ วารสารน้ำก๊อกเล่มนี้จึงขอนำเสนอในธีม “ประปาคุณภาพ เพื่อการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีการแนะนำถึงวิธีการ “ประหยัดน้ำ” ความเป็นมาของ “วันน้ำโลก” การพัฒนาการให้บริการ ด้านน้ำประปาของการประปานครหลวงในบทความ “น้ำสะอาดจากน้ำพระทัย สู่การมุ่งมั่น พัฒนาปรับปรุงกิจการประปา เพื่อความมั่นคงยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” กว่าจะมาเป็นน้ำประปาแต่ละหยดให้เราใช้กันในบทความ “การเดินทางของน้ำประปา กว่าจะได้ น้ำประปาสะอาด ปลอดภัย กปน. ใส่ใจทุกขั้นตอน” เพื่อทำให้เราทุกคนได้ตระหนักว่า ไม่ว่าน้ำ จะปริมาณน้อยเพียงใด อย่าลืมว่าน้ำทุกหยดมีค่า เรามาช่วยกันลดน้ำสูญเสียกันนะคะ

        นอกจากนั้นยังมีบทความที่น่าสนใจต่าง ๆ อาทิ MWA INSPIRING กับ ท่านรองธำรง บูรณตระกูล ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ CG Corner “องค์กรในฝัน” MWA Branding ที่จะทำให้ผู้อ่านได้รู้จัก CI หรือ Corporate Identity ของการประปานครหลวง รวมไปถึงสาระความรู้ด้าน IT “Google Workspace” ที่จะทำให้เราใช้ Google ที่เรารู้จักกัน เป็นอย่างดีให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ทิ้งท้ายด้วยบทความท่องเที่ยว “ทริปสั้น ๆ วันเดียวกลับ” กับการแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวทำบุญ เสริมสิริมงคล แบบไปเช้าเย็นกลับ กิจกรรมที่น่าสนใจยามว่าง “ส่องนก รอบรั้วบ้าน” และปิดท้ายด้วย “นั่งเรือไปอร่อยที่…ท่าดินแดง” ด้วยความอิ่มท้องและอิ่มเอมใจ

กองบรรณาธิการ

วารสารน้ำก๊อกเล่มอื่นๆ
การประปานครหลวง
(สามารถโทรติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่อยู่ : 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

อีเมล์ : mwa1125@mwa.co.th