วารสารน้ำก๊อก ปีที่ 38 ฉบับที่ 6

        สวัสดีคุณผู้อ่านวารสารน้ำก๊อกทุกๆ ท่าน ครับ ฉบับเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม นี้ นับเป็นฉบับส่งท้ายปี และยังเป็นฉบับส่งท้ายของวารสารน้ำก๊อกในรูปแบบเล่ม ก่อนจะปรับเปลี่ยน รูปแบบเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แบบเต็มตัว ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามอ่านวารสาร น้ำก๊อกในรูปแบบ e-book ได้ที่ www.วารสารน้ำก๊อก.com ครับ

        สำหรับวารสารน้ำก๊อกฉบับนี้ ขอเริ่มต้นด้วย “กฐิน กปน. 2565” กปน.สร้างบุญใหญ่ จัดพิธีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดสำแล จังหวัดปทุมธานี ประมวลภาพ ความประทับใจกับ “ร้านกาชาด กปน. 2565” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 โดย กปน. นำเสนอความรู้คู่ความสนุก ภายใต้แนวคิด “ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี (Quality Water for Quality Living)” บทความ “SEA MIKE Award 2022” เมื่อ กปน. คว้ารางวัล สุดยอดองค์กร ด้านนวัตกรรม SEA MIKE Award 2022 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี บทความ “ประชาชนมีสิทธิได้รู้อะไรบ้าง” เพื่อให้ทุกท่านรู้ว่าเรามีสิทธิได้รู้ข้อมูลอะไรบ้างภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ และเกี่ยวข้องกับ PDPA อย่างไร บทความ “การประปานครหลวงส่งมอบน้ำประปาปลอดภัย” การดำเนินงานตามแผนน้ำประปาปลอดภัย ใส่ใจดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อให้คุณภาพน้ำประปา เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO) บทความ “สร้างโอกาส สร้างอาชีพ เตรียมคนดี คืนสู่สังคม” กับโครงการสร้างอาชีพด้านงานประปาเบื้องต้น เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพ ในอนาคต บทความ “คลอรีนเน็กซ์ คว้ารางวัลระดับสูงสุด จากมหกรรมคุณภาพนานาชาติ IQPC 2022” และยังมีบทความน่าสนใจอื่น ๆ ให้ทุกท่านได้รับสาระความรู้ในวารสารน้ำก๊อกฉบับนี้นะครับ

        สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการขอเชิญทุกท่าน ร่วมกัน “รักษ์น้ำ รักษ์โลก” ในทุก ๆ กิจกรรม ของการใช้ชีวิตประจำวัน เริ่มวันนี้ เริ่มที่ตัวเรา เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป

กองบรรณาธิการ

วารสารน้ำก๊อกเล่มอื่นๆ
การประปานครหลวง
(สามารถโทรติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่อยู่ : 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

อีเมล์ : mwa1125@mwa.co.th