วารสารน้ำก๊อก ปีที่ 38 ฉบับที่ 5

        สวัสดีคุณผู้อ่านวารสารน้ำก๊อกทุกท่าน เดือนตุลาคมเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่พสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงวางรากฐาน กิจการประปาไทยให้เติบโตจนถึงปัจจุบัน คือ วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี และ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานการประปานครหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

        เปิดศักราชใหม่ของวารสารน้ำก๊อก ในฉบับนี้คุณผู้อ่านทุกท่านจะได้พบกับวารสารรูปแบบใหม่ที่ปรับให้ร่วมสมัยอย่างกลมกลืน การพลิกโฉมรูปเล่มแบบพาโนราม่า และการทำสื่อออนไลน์ พร้อม เนื้อหาที่ทันยุคทันสมัยมากขึ้น ทางกองบรรณาธิการหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบกับวารสารน้ำก๊อกรูปแบบใหม่นี้นะครับ

        เริ่มต้นกับเนื้อหาดี ๆ ของชาว การประปานครหลวง (กปน.) กับงานครบรอบวันสถาปนา 55 ปี ซึ่งปีนี้นับว่าเป็นการจัดงานปีแรกอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากผ่านพ้นช่วงโควิด-19 บทความ “การบริหารความเสี่ยงอุโมงค์ส่งน้ำ ด้วยระบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)” ซึ่ง กปน. ส่งตัวแทนบรรยายผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการทรัพยากรน้ำระดับนานาชาติ (World Water Congress & Exhibition) กับเรื่องราวการพัฒนาสู่การยอมรับในเวทีโลก บทความ “ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี” จากแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) สู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม กปน. บทความ “ความโปร่งใส คือ หัวใจสำคัญขององค์กร” กับกรณีตัวอย่างที่แสดงถึงความโปร่งใส บทความ “งานบริการทดสอบคุณภาพน้ำ” กับมาตรฐานความปลอดภัยที่ กปน. นำสู่ทุกครัวเรือน บทความ “น้ำฝนเกิดจากน้ำตาเทวดาจริงหรือไม่?” กับเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาตั้งแต่วัยเยาว์ ตีแผ่ความเป็นจริงผ่านหลักการทางวิทยาศาสตร์ และสองบทความใหม่ “น้องน้ำชวนชิลล์” และ “น้องน้ำชวนเที่ยว” ที่จะแนะนำสาระดี ๆ สู่ผู้อ่านทุกท่านครับ

กองบรรณาธิการ

วารสารน้ำก๊อกเล่มอื่นๆ
การประปานครหลวง
(สามารถโทรติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่อยู่ : 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

อีเมล์ : mwa1125@mwa.co.th