ติดต่อเรา
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์

โทรติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อีเมล์
การประปานครหลวง
(สามารถโทรติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่อยู่ : 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

อีเมล์ : mwa1125@mwa.co.th